RSS Subscribe

Monday, 13 December 2010

Perintah menutup aurat


Aurat..
Aurat lagi..aurat 3x.Tidak ada tajuk lain ke nak post..

Hmm..Allah berfirman:

Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).(14 :34 )

Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, (33:72)

.

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

Karena dia melihat dirinya serba cukup.(96 : 6-7)


-Berdasarkan 3 ayat Al quran ini,kami dengan izin Allah,tidak akan berputus asa dan berasa jemu untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar-


Kami akan selalu mengupdate mengenai aurat,solat,dan ikhtilat.Memandangkan kes2 ini adalah kes yang agak berat tetapi masih dipandang ringan oleh kebanyakan mahasiswa dan mahasiswi kini.Semoga dengan usaha yang kecil ini,Allah akan membantu dengan memberikan impak yang besar,insyaAllah.Tidak mustahil akan ada satu masa semua ahli pci menutup aurat dengn sempurna.Tidak mustahil nanti degn izin Allah,semua sahabat PCI menunaikan solat 5 waktu degn sempurna.Dan tidak mustahil semua ahli PCI akan berusaha sedaya upaya untuk mendapat keredaan Allah dengan menjaga ikhtilat atau batasan oergaulan antara lelaki dan perempan.Semua ini akan berlaku insyaAllah,selagi mana ada segolongan manusia dikalangan ahli PCI yang menjalankan usaha amar ma'ruf dan nahi mungkar.Dan golongan itu adalah anda (para pembaca yang sedang baca post ini)

Bersama menjalan kan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

PERINTAH MENUTUP AURAT

Perintah menutup aurat telah difirmankan oleh Allah S.W.T dalam Surah Al-Ahzab ayat 33;

"Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembayang serta berikanlah zakat; dan taatilah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu-wahai "ahlul bait", dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji)."

Dari penerangan ayat di atas, jelaslah kepada kita bahawa hukum menutup aurat adalah wajib sebagaimana wajibnya perintah mengerjakan sembahyang, berzakat dan perintah-perintah yang lainnya.

Dengan menutup aurat, wanita Islam mudah dikenal dan dapat mengelak dari diganggu oleh mereka yang ingin mengambil kesempatan.

Wanita yang menutup aurat akan mudah dikenali. Jika sekiranya mereka membuka aurat dengan sewenang-wenangnya, maka dengan secara tidak langsung mereka cuba merangsang lelaki untuk mengganggunya. Maka berlakulah perkara-perkara sumbang, dengan itu juga akan timbulah berbagai-bagai fitnah dari masyarakat tentang diri mereka.

Dalam hal ini Allah S.W.T. telah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 59:

"Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. "

-sekian-

No comments:

Post a Comment